Vajrasattva – Đức Kim Cương Tát Đỏa (tiếng Tạng là Dorje Sempa, Nhật Bản là Kongosatta) là một vị Bồ Tát trong truyền thống phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cương Thừa. Đức Kim Cương Tát Đỏa xuất hiện một cách chính yếu trong hai bộ kinh: Kinh Đại Nhật và Kinh Kim Cương Đỉnh. Trong Mandala Kim Cang Giới, Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa ngồi ở phương Đông gần với A Súc Như Lai.

 

Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát

Các Tích của Ngài

Trong truyền thừa Đông Mật (Nhật Bản), Đức Kim Cương Tát Đỏa được nhìn nhận là vị truyền thừa thứ 2, vị truyền thừa đầu tiên  là Đức Đại Nhật Như Lai. Dựa theo bài viết của KuKai (1 vị tu sĩ Phật Giáo, học giả người Nhật Bản) ông kể lại rằng Đức Long Thọ sư (Nagarjuna) gặp Đức Kim Cương Tát Đỏa ở trong một thành sắt ở miền Nam Ấn Độ. Đức Kim Cương Tát Đỏa truyền lễ quán đảnh và giao cho Nagarjuna những mật pháp mà Ngài đã học từ Đại Nhật Như Lai từ đó hình thành nên Kim Cương Thừa, như được miêu tả trong Kinh Đại Nhật.

Ở nơi khác, Đức Kim Cương Tát Đỏa là một nhân vật quan trọng trong hai bộ Mật Kinh, Kinh Đại Nhật và Kim Cang Đảnh. Trong chương đầu tiên của Kinh Đại Nhật, Đức Kim Cương Tát Đỏa là một trong những vị đến viếng thỉnh Đại Nhật Như Lai để học Pháp.

Ngài thỉnh hỏi về nguyên nhân, kết quả và nền tảng của trí tuệ toàn tri (Nhất Thiết Trí Tri). Vì thế Đức Đại Nhật Như Lai đã thuyết giảng một bài dài triết lý về Phật học. Chúng dân tham dự không thể lãnh hội nỗi giáo lý, vì thế Đức Đại Nhật Như Lai thể hiện thông qua việc sử dụng mandala.

Sau đó Đức Kim Cương Tát Đỏa hỏi tại tu học cần phải thông qua các nghi thức và đồ vật phương tiện pháp khí trong khi chân lý Phật học là không hình tướng cụ thể. Đại Nhật Như Lai đáp lời Đức Kim Cương Tát Đỏa rằng đó là những bước cơ bản thiết thực nhằm giúp hành giả tinh tấn, nhanh chóng tỉnh thức trong con đường tu tập.

Phát nguyện của Đức Kim Cương Tát Đỏa

Đức Kim Cương Tát Đỏa là một vị Phật chủ về Tịnh hóa. Ngài được coi là vị Phật quyền uy nhất trong tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. Trong quá khứ, khi đang còn tu học, Đức Kim Cương Tát Đỏa từng phát lời thệ nguyện như sau:

“Trong tương lai, khi ta chứng đắc Phật quả Toàn hảo, nguyện cho những ai phạm phải ngũ trọng tội với quả báo nhãn tiền, hoặc bất kỳ ai bị bể giới nguyện Tam muội da, đều được tịnh hóa hoàn toàn mọi hành động tổn hại và sự hủy phạm giới nguyện nếu nghe được tên ta, niệm tưởng đến ta hay nhất tâm trì tụng Chân ngôn Trăm âm, chân ngôn tối thắng uy lực trong hết thảy mật chú! Chừng nào chưa thành tựu như vậy, ta nguyện còn trong luân hồi sinh tử! Nguyện ta sẽ thị hiện trước tất cả những ai lỡ hủy phạm và bể giới để tịnh hóa cho họ mọi bệnh tật, phiền não, chướng ngại!”

Vì những sức mạnh và uy lực như vậy, lời thệ nguyện giác ngộ của Đức Kim Cương Tát Đỏa vô cùng độc đáo và khác biệt so với lời thệ nguyện của các vị Phật khác. Về bản chất sâu xa, Đức Kim Cương Tát Đỏa là hiện thân của một trăm bộ Phật, ngũ bộ Phật cùng hết thảy Như Lai không phân biệt. Bởi Ngài là bậc Tối thắng chủ của một trăm Phật bộ và độc Phật bộ Đại Mật, ngài không giống với bất cứ bản tôn nào khác. Bất cứ ai đều có thể thành tâm sám hối bằng cách đối trước bất cứ Đức Phật nào trong mười phương chư Phật, quán tưởng chư Phật trong cõi Tịnh độ của các Ngài. Nhưng, cách quán tưởng thù thắng nhất được khuyên nên thực hành, đó là hành giả thực hành sám hối bằng cách quán tưởng bậc Thượng sư của mình bất khả phân với Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa, từ Ngài hiện khởi hết thảy Mạn đà la giác ngộ và hết thảy Mạn đà la giác ngộ lại thể nhập nơi Ngài.

Bổn Tôn Kim Cương Tát Đỏa bằng Lưu Ly

Hình tướng Đức Kim Cương Tát Đỏa

Đức Kim Cương Tát Đỏa thân trong suốt như thuỷ tinh nêu biểu bản tánh thanh tịnh vô nhiễm. Đầu Ngài đội mũ ngũ Phật, tóc búi trên đỉnh và toả hai vai. Tay phải cầm Chùy Kim Cương năm chĩa đặt trước ngực, tay trái cầm Chuông Kim Cương đặt đầu gối, đầy đủ Thiên y, châu báu an lạc, các thứ trang nghiêm như Báo Thân Phật. Ngài ngồi Kết già Kim Cương an trụ trên Nguyệt Luân Hoa Sen.
Ngài biểu thị cho tâm bồ đề thanh tịnh sẵn có của chúng sinh, là cùng thể nhưng khác tên với Phổ Hiền Bồ Tát.

Thần chú

Thần chú 100 âm tiết của Đức Kim Cương Tát Đỏa là một thực hành bắt buộc đối với bất kỳ hành giả thuộc trường phái Kim Cương Thừa và là một trong 4 thực hành sơ bộ nhằm để tiêu trừ nghiệp xấu.

Thực hành pháp Kim Cương Tát Đỏa thông qua thiền định là phương thức loại bỏ những trở ngại che giấu nhận thức của một người về bản chất thật của tâm trí sẵn có, nó sẽ dẫn đến cái nhìn sâu sắc từ tất cả các mức độ tinh tế của sự tồn tại.

Đức Kim Cương Tát Đỏa

Thần chú phiên bản gốc tiếng Phạn được dịch sang tiếng Latinh:

Oṃ Vajrasattva Samayam Anupālaya Vajrasattva Tvenopatiṣṭha Dṛḍho Me Bhava Sutoṣyo Me Bhava Supoṣyo Me Bhava Anurakto Me Bhava Sarvasiddhiṃ Me Prayaccha Sarvakarmasu Ca Me Cittaṃ Sreyaḥ Kuru Hūṃ Ha Ha Ha Ha Hoḥ Bhagavan Sarvatathāgatavajra Mā Me Muñca Vajrī Bhava Mahāsamayasattva Aḥ

Phiên bản ngắn

OM VAJRASATTVA HUM

Ý nghĩa của thần chú 

Kính ngưỡng Đức Vajrasattva, xin Ngài bảo vệ Bổn Nguyện.

Khi Ngài Vajrasattva hiện trước mặt con xin hãy quả quyết với con rằng Ngài đại hỷ với con.

Xin hãy dưỡng dục con với tất cả tấm lòng.

Xin hãy yêu thương con tha thiết vô cùng.

Xin hãy ban cho con thành công trong mọi sự.

Và xin hãy cho tâm con được an tịnh nhất trong mọi hành động. HUM

Hỡi Đức Thế Tôn! Kim Cương của Tất Cả Như Lai! Xin Ngài đừng bỏ con!

Xin Ngài hãy là Kim Cương Thủ, Ngài của Đại Bổn Nguyện! ÃH (HUM PHAT)

Bản dịch khác: “Xin chào, Vajrasattva! Ngài đã tạo ra sức mạnh tâm linh theo lời nguyện của mình, với những hành động thánh thiện mong muốn giải thoát chúng sinh khỏi vòng tròn sinh tử Dù điều gì xảy ra trong cuộc sống của tôi, hạnh phúc hay đau khổ, tốt hay xấu, thì tôi vẫn giữ cho tâm trí luôn vui vẻ, thanh thản, và không bao giờ bỏ cuộc, nhưng xin hãy hướng dẫn tôi!

Hãy cho tôi tiến gần hơn với Vajra của tất cả chư Phật, cho tôi khả năng nhận ra bản chất cuối cùng của hiện tượng. Xin hãy thanh lọc tâm trí tôi, phát triển những phẩm chất tốt đẹp trong tôi, đạo đức và hạnh phúc. Thật tuyệt vời, người Thầy của tôi!”

Lợi ích trong trì niệm

Thần chú mang lại lợi ích to lớn cho người tụng niệm, nó có tác dụng tích cực trong việc xóa bỏ những khuynh hướng quen thuộc, những chướng ngại, những cảm xúc mâu thuẫn hoặc tiêu cực, những thói quen tiêu cực mà chúng ta thường mắc phải trong cuộc sống. Ngoài ra, thần chú Kim Cang Tát Đỏa còn được cho là có khả năng làm sạch nghiệp chướng, mang lại sự tĩnh lặng trong tâm trí, và phát triển tất cả các hoạt động giác ngộ nói chung.

Bạn có thể hình dung tâm trí của mình như một bầu trời, những đám mây lơ lửng bên dưới. Những đám mây đến và đi, nhưng bầu trời vẫn như thế, xanh và yên bình. Mặc dù màu xanh của nó có thể bị che khuất, nhưng nó không bao giờ biến mất.

Những đám mây giống như lòng tham, sân hận và ảo tưởng làm ô nhiễm tâm trí. Do bản chất tạm thời của những trạng thái tiêu cực này nên chúng không thể được coi là một phần vốn có của tâm trí. Chúng có thể che giấu bản chất thật của tâm trí, từ bi và thanh bình, nhưng những phẩm chất đó không bao giờ vắng mặt.

“Trong tương lai, khi tôi đạt được Phật quả hoàn toàn, những người có cam kết Samaya mà lỡ phạm sai lầm trong quá khứ, bị những ảo tưởng che mờ đi bản chất tốt lành vốn có, thì sẽ được thanh tẩy hoàn toàn chỉ bằng cách gọi tên tôi, hoặc niệm hàng trăm âm tiết này, thần chú vĩ đại trong tất cả các thần chú bí mật!” Lời nguyện của Đức Kim Cang Tát Đỏa.

 

Thực hành thần chú Vajrasattva bao gồm “Bốn Phát Tâm”. Trong khi tụng niệm thần chú, chúng ta nên hình dung Bồ tát Kim Cương Tát Đỏa trên đỉnh đầu, và luân phiên quán chiếu những điều này như là cách để làm sạch các chướng ngại che mờ tâm trí.

  1. Phát nguyện quy y.
  2. Phát nguyện hối hận.
  3. Phát nguyện tinh tấn thực hành, đây chính là phần nghi quỹ chính mà bạn thực hành.
  4. Phát nguyện quyết tâm không tái phạm.

Trong Mật thừa thì Pháp tu niệm Kim Cương Tát Đoả là Pháp yếu Tối thắng.

Như người trước khi chưa thọ giới quy y tạo mười nghiệp bất thiện, lại có người sau khi thọ giới Thanh Văn, giới Bồ Tát, giới Mật thừa lại vi phạm giới luật nếu tu pháp này đều có thể sám trừ.

 

 

The Silk Road – Chuyên Kinh Doanh Các Sản Phẩm Độc & Lạ

Địa chỉ showroom: Số 15 Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Cách thức mua hàng: Quý khách có thể mua hàng trực tiếp tại showroom hoặc COD nội thành TP. HCM, chuyển khoản thanh toán với các Tỉnh/ Thành phố khác.

Hotline tư vấn: 0918.688.916

Facebook: www.facebook.com/thesilkroad.antique/